Standardavvikelse

Standardavvikelse är ett sätt att mäta prisvolatiliteten genom att koppla ett prisintervall till sitt moving average. Ju högre indikatorns värde desto bredare är spridningen mellan pris och dess moving average, desto mer volatila blir då instrumentet och desto mer dispergerade blir prisstaplarna. Ju lägre indikatorns värde är desto mindre är spridningen mellan pris och dess moving average ju mindre volatilt är instrumentet och ju närmare varandra blir prisstaplarna. Standardavvikelse används som en del av andra indikatorer som Bollinger Bands Den används ofta i kombination med andra signaler och analystekniker.
Visa fler skript
1
23
...
12
1
2
...
12