Relative Strength Comparison

Relative Strength Comparison

Relative Strength Comparison(RSC) är en grundläggande indikator som visar ett jämförande mått på styrka för ett värdepapper gentemot ett annat (bassäkerheten). Det kan visa traders starka värdepapper och hjälpa till att identifiera de svaga. Det beräknas genom att dela säkerhetspriset (täljare) med priset på bassäkerheten (nämnaren). När det går upp, överträffar säkerheten bassäkerheten. När den går ner, överensstämmer bassäkerheten med säkerheten. När den rör sig i sidled stiger både priserna och faller likadant procentvis. Att överträffa detta sammanhang betyder inte nödvändigtvis att värdepappret stiger, det kan falla mindre än bassäkerheten. Indikatorn beskriver bara förhållandet mellan de två värdepapperen. Traders använder ofta det för att jämföra styrkan i ett aktiebolag mot ett index, men det kan också användas för att jämföra olika tillgångsklassindex för att hitta en stark marknad. Indikatorn används bäst i kombination med andra analystekniker.
Visa fler skript
1
23
...
7
1
2
...
7