Analys av multipla tidsupplösningar

Analys av multipla tidsupplösningar

Multiple Time Frame Analysis är tekniken att analysera flera tidsramar av samma tillgång innan man går in i ett trade. Denna typ av analys görs bäst med hjälp av ett uppifrån-ner-tillvägagångssätt, d.v.s. att starta vid en högre tidsupplösning och arbeta dig ner, via flera lägre tidsramar, tills man kommer till tidsramen där man tar sitt trade. Traders som använder denna teknik brukar titta på 3 eller 4 olika tidsramar för att identifiera den allmänna trenden och hitta de bästa entry:na. De minimerar risken och förbättrar oddsen för framgång, bara genom att ta hänsyn till den större bilden. Det kan enkelt kombineras med någon tradingstrategi.
 
Tidsramar används oftast flera åt gången. Till exempel kan en daytrader som handlar på en timupplösning analysera veckoupplösningen (hög tidsram), den dagliga (7 gånger mindre), den 4 timmen (6 gånger mindre) och slutligen timtiden (utföranderamen, 4 gånger mindre ). TradingView har en diagramlayoutfunktion med flera diagram per layout, så du kan analysera en tillgång på flera tidsramar under en flik i din webbläsare.