Commitment of Traders (COT)

Commitment of Traders (COT)

Committment of Traders (COT) -rapporterna visar termintraderns positioner vid slutet av (vanligtvis) tisdagens handelssession. Rapporten är upprättad av Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Det är ett utmärkt tradingverktyg och kan användas som en indikator för att analysera marknaden. Marknader ingår endast om 20 eller fler traders håller positioner som är lika med eller över rapporteringsnivåerna som fastställts av CFTC och respektive börser.
 
Traders grupperas i kategorier och deras innehav aggregeras. Det finns 3 kategorier: Kommersiella Traders, Non-Commercial Traders (stora spekulanter) och Nonreportable (små spekulanter). Tack vare vår integration med Quandle kan du tillämpa COT-data på ett diagram.
Visa fler skript
1
23
...
6
1
2
...
6