Celar

BTC FTX Futures Premiums

This indicator shows the future BTC premiums on FTX.

  • The purple area is the Daily December Futures contract subtracted by the current price.

    The blue area is the Daily September futures contract subtracted by the current price.

    The green area is the Daily June futures contract subtracted by the current price.

You can use this to try and understand market sentiment.

If the current price dumps but the premium remains the same it likely means that sentiment is unchanged.

The opposite is true, if the price pumps and the premium is the same it means the market likely wasn't convinced by the movement.

The difference between the current price and the futures price can help determine how bullish or bearish a market or at extremes the level of euphoria.Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?