Bredd indikatorer

Marknadsbreddindikatorer är kraftfulla tekniska analysverktyg som mäter marknadens riktning och hjälper traders att avgöra om det är bullish, bearish eller neutral. De gör det genom att analysera graden av deltagande i ett förskott eller en nedgång för att se huruvida en uptrend eller downtrend är bred baserad och därför sannolikt kommer att fortsätta. Breddindikatorer erbjuder ett annat perspektiv på de marknader som inte kan ses genom andra indikatorer.
 
På ett sätt är de indikatorer på marknadssynpunkt som gör det möjligt för traders att se hur marknaden fungerar som helhet. Breddindikatorer används ofta i kombination med andra indikatorer för att bekräfta trender. Den mest grundläggande marknadsbreddindikatorn är Advance/Decline Line men det finns många andra populära breddindikatorer som till exempel, On Balance Volume (OBV), McClellan Summation Index och Arms Index (TRIN).
Visa fler skript
1
23
...
52
1
2
...
52