McClellan Summation Index

McClellan Summation Index

McClellan Summation Index är en indikator för marknadsbredd som utvecklades av Sherman och Marian McClellan. Den är baserad på McClellan Oscillator och lägger till sina värden tillsammans och körs totalt. Indexet går upp när McClellan Oscillatorn är positiv och går ner när den är negativ. Signaler kan härledas från indexet som passerar mittlinjen (bullish när det går ovanför och bearish när det går nedanför). Andra potentiella signaler inkluderar divergences, överköpta och översålda villkor. Indikatorn används bäst i kombination med andra analystekniker.