Unxi

[Unxi]McClellan Summation Index for DAX 30 (GER30) [modified]

About McClellan Summation Index

The McClellan Summation Index is a market breadth indicator which was developed by Sherman and Marian McClellan. It is based on the McClellan Oscillator and add its values together, effectively running a total. The index goes up when the McClellan Oscillator is positive and goes down when it is negative. Signals can be derived from the index crossing the middle line (bullish when it's crossing up and bearish when it's crossing down). Other potential signals include divergences and overbought and oversold conditions. The indicator is best used in combination with other analysis techniques.

About this implementation
This version here is a modification of the McClellan Summation Index.
It runs the simple version of the McClellan Oscillator and uses the simple method to calculate the Summation Index. No ratios are used in this implementation.

Further information:
- It can only be used on the DAX index ( DAX 30 or GER 30)
- It only considers the DAX 30 stocks
- The data window will provide a summary about rising and declining stocks
- The data window will output the last change for each of the 30 stocks
- The script is pretty slow because it has to calculate the change for each bar individually (instead of receiving a complete calculation from the stock exchange).


DISCLAIMER
This script was mainly written for educational purposes (training myself how to write custom indicatotors).
As you can see, the code is really messy.
FOR YOUR INFORMATION: This script will work on any time period. It is recommended to use it with timeperiod = 1d, though. Just use whatever timeperiod you are comfortable with, the indicator will automatically adjust accordingly.


Credits
Based on the simple version of aftabmk and of code from lazybear.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?