Advance/Decline volymlinje

Advance/Decline Volume Line är en kumulativ marknadsbreddindikator som liknar Advance/Decline Line men istället för att subtrahera antalet fallande aktier från antalet uppåtgående aktier drar det av volymen av sjunkande aktier från volymen av uppåtgående aktier. Indikatorn kumulerar dessa skillnader, som kallas nettoförlängningsvolymen, genom att lägga dem till föregående indikatorvärde, vilket effektivt beräknar en löpande summa. Det kan användas för att bekräfta styrkan i en trend. En stigande Advance/Decline Volume Line pekar på ett köptryck och vice versa. Traders kan leta efter divergens för att upptäcka potentiella vändpunkter i trenden. Indikatorn används bäst i kombination med andra analystekniker.