Högsta-lägsta index

High-Low Index är en indikator för marknadsbredd som mäter styrkan eller svagheten i ett visst index. Det beräknas genom att dela upp nya högstapunkter genom summering av nya höjgstapunkter och nya lägstapunkter, multiplicera den med 100 och sedan ritar en 10 dagars Simple Moving Average (SMA) av den serien för att släta ut värdena. När indexet ligger över sin mittpunkt på 50, finns det fler nya högstapunkter än nya lägstapunkter. När det är under 50, finns det fler nya lägstapunkter än nya högstapunkter. Värden över 70 eller under 30 indikerar starka uppgående och starka nedgångar trender. Indikatorn används bäst i kombination med andra analystekniker.
Visa fler skript
1
23
...
7
1
2
...
7