benjaminbarch

Session High and Low Indicator

benjaminbarch Uppdaterad   
This script is meant for stocks that have a pre-market session. It is meant to be used on the 1 min time frame. This script will draw a green line at the high of pre-market, and a red line at the low of pre-market and extend these lines across the regular session day

This makes it easy to see if price action during regular market has broken above pre-market high or broken below pre-market low.

The high/low skips any quick spikes in price action (similar to what happens at 8:30 am every day).
Versionsinformation:
This script is meant for stocks that have a pre-market session. It is meant to be used on the 1 min time frame by default. Higher time frames will need the ATR[2} setting adjusted higher. This script will draw a green line at the high of pre-market, and a red line at the low of pre-market and extend these lines across the regular session day. This makes it easy to see if price action during regular market has broken above pre-market high or broken below pre-market low. The ATR setting adjustment is used to ignore any quick spikes in price action (similar to what happens at 8:30 am every day).
Versionsinformation:
display edits - minor tweaks
Versionsinformation:
Separated the Pre-Market High/Low Lines from the Lines drawn during RTH so that alerts could be used during RTH hours only
Versionsinformation:
reworded a wonky if statement to make more sense
Versionsinformation:
* Major revision to how the code calculates
* One line each for PM High and for PM Low. No more dual lines
* Alert Conditions for when price breaks above or below the Pre-Market Channel
* Cleaned up Code and Labels
* Enjoy !
Versionsinformation:
* Changed how the script calculates the High/Low. Now checks the ATR(2) / ATR(14) < ATR Threshold in User Settings.
* This allows the Indicator to work much better on higher time frames than it did previously.
Versionsinformation:
* Changed default ATR Threshold percent to 300% as that seemed to be the sweet spot of what I was looking to accomplish finding the general Pre-Market edges, while ignoring quick spikes
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?