Advance/Decline Ratio

Advance/Decline Ratio är en grundläggande indikator för marknadsbredd som jämför antalet uppåtgående aktier med antalet nedåtgående aktier genom att dividera dem enligt följande: Uppåtgående aktier / nedåtgående aktier. Den använder samma dataserier somAdvance/Decline Line, men istället för att subtrahera dem delar de dem. Det hjälper till att identifiera bredden av ett rörelse på marknaden. Ofta läggs ett glidande medelvärde för att släta ut indikatorn och för att utvärdera riktningen. Det kan användas för att upptäcka överköpta och översålda situationer. Observera att Advance / Decline ration inte kan ha ett negativt värde och används bäst i kombination med andra analystekniker.
Visa fler skript
1
2
1
2