On Balance Volume (OBV)

Indikatorn On Balance Volume (OBV) används i teknisk analys för att mäta köp- och försäljningstryck. Det är en kumulativ indikator som innebär att dagens volym läggs till i den kumulativa OBV-summan på dagar då priset gick upp. Om priset gick ner, drar den dagens volym från OBV-summan. OBV-värdet är sedan ritat som en linje för enkel tolkning. Balansvolymen används primärt för att bekräfta eller identifiera övergripande prisrörelser eller för att förutse prisrörelser efter divergenser.
 
Läs mer om indikatorn On Balance Volume.
Visa fler skript
1
23
...
9
1
2
...
9