miyabi_fx

Cumulative Volume Price (Candle Body, High-Low)

miyabi_fx Uppdaterad   
Indicator Description: Cumulative Volume Price (Candle Body, High Low)
This indicator features three cumulative plots that continuously accumulate values over time.

 • Cumulative Volume Plot:
  The first plot displays the cumulative volume, calculated by continuously adding the volume values from zero.
 • Cumulative Candle Body Width Plot:
  The second plot displays the cumulative width of the candle bodies, obtained by continuously adding the actual body widths from zero.
 • Cumulative Candle High-Low Width Plot:
  The third plot displays the cumulative width of the candle high-low ranges, calculated by continuously adding the widths between the high and low prices from zero.

Usage Guidelines:
Due to the different orders of magnitude in value range used for volume and candlesticks, it is advisable to typically select and display any single plot.


説明
このインジケーターは、時間の経過とともに値を累積し続ける3つのプロットを備えています。

 • 累積ボリューム:
  ボリュームの値をゼロから累積的に加算しています。
 • ローソク足の累積実体幅:
  ローソク足の実体幅の値をゼロから累積的に加算しています。
 • ローソク足の累積高安幅:
  ローソク足の高安の幅の値をゼロから累積的に表示しています。

使用ガイドライン:
ボリュームとローソク足で使用する数値のオーダーが異なるため、通常は任意の一本を選択して表示することを想定しています。
Versionsinformation:
Changing indicator short name from "CVP" to "CV/CP".
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?