Volym indikator

Volymen pekar på mängden finansiella instrument som handlades under en viss tidsperiod. Det kan hänvisa till aktier, kontrakt eller partier. Uppgifterna spåras och tillhandahålls genom marknadsbörser. Det är en av de äldsta och mest populära indikatorerna och brukar ritas i färgade kolumner, grön för uppåtgående volym och röd nedåtgående, med ett glidande medelvärde. Det är en av de få indikatorerna som inte är baserade på pris. Hög volym pekar på ett högt intresse för ett instrument till dess aktuella pris och vice versa.
 
En plötslig ökning av volymen pekar på en ökad sannolikhet för prisförändringen. Nyhetshändelser är typiska stunder när volymen kan öka. Starka trender går hand i hand med ökad handelsvolym. Det kan därför ses som ett mått på styrka. Man kan förvänta sig en hög köpvolym vid en stödnivå och hög försäljningsvolym vid en motståndsnivå. Det finns flera sätt att använda volymen i en tradingstrategi och de flesta traders använder den i kombination med andra analystekniker.
Visa fler skript
1
23
...
34
1
2
...
34