Price/Earnings Ratio (P/E Ratio)

Price/Earnings Ratio (P/E Ratio)

Pris/vinstförhållande (P/E-förhållande) är en indikator som visar ett företags aktiekurs dividerat med vinst per aktie (EPS). Det är en populärt mått som kan användas för att se om en aktie är rätt värderat, övervärderat eller undervärderat. En allmän tolkning är att ett företag med hög P/E-värde förväntas ha högre resultatutveckling i framtiden. Det är viktigt att notera att detta förhållande inte nödvändigtvis är tänkt att användas ensamt. Det kan användas för att mäta skillnaden mellan flera olika företag.
Visa fler skript
1
2
1
2