MakeMoneyCoESTB2020

Stock Value Display

//This study is designed to plot estimates for a stock's value:
//1) the Price to earnings ratio (PE) value based on the trailing twelve months of data
//2) the PE value based future data
//3) the Benjamin Graham value based trailing data
//4) the Dividend Discount value based on trailing data

You can adjust the period of data used to calculate the value between Fiscal Quarter "FQ" and Fiscal Year "FY."

The values displayed on the chart are subject to the financial information provided to TradingView. This is intended to be used as a quick reference and should be viewed in context with other analysis prior to making any transaction decisions.

As always, happy trading!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?