CutlossTrade

Estimate, Earnings, Surprise Earnings

CutlossTrade Uppdaterad   
This plot helps you to show estimate earnings, reported earnings, and surprise earnings of a company inside a chart.
  • Estimate earnings is the projection of earnings of a company by the analysts for a given period of time.
  • Earnings is a company's reported profits (or sometimes a loss if going negative) in a given quarter or fiscal year.
  • Surprise earnings is an earning (or sometimes a loss if going negative) which is above (or even below) the estimated or reported earnings.

Estimate earning is plotted by white lines

Reported Earnings is plotted by columns, where positive number is blue and negative number is purple.

Surprise Earnings is plotted by columns, where positive number is green and negative number is red.

You surely will be able to tweak and customize all the colors above with color you find comfortable.

Since earnings are reported every quarter of the year, this plot will gives a good view when you put it inside a 3 Months timeframe.

Hope this helpful.
Versionsinformation:
Update 29 Nov 2021 (v.0.2)

Change Estimated Earnings chart type from line to stepline to make it easier to see.

Adds Standardized Earnings into indicator, because sometimes the company doesn't provide much detailed information. If you browse a stocks that doesn't have earnings information, you need to enable Standardized Earnings first because it's unticked by default.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?