morzor61

Financial Growth

This indicator will acquire the financial data provided by Tradview.
the data is compare between Quarter, Annual and TTM in term of percent of growth.
YoY, QoQ and CAGR is also available by this script (The minimum is 4).

in addition, ploting of data, label and table also available (you can check the mark to toggle on / off).

Data : Revenue, Net Income, EBITDA, EPS , DVPS, Free Cash Flow and Forward PE .

How to use it.
just select the financial data, period and size of data to compare.
you can check the box to toggle the plotting line, label and table.

Enjoy.
Release Notes: Fix comparison calculations
Release Notes: - More items added.
- fixed CAGR.

New Items Added
  • Key Financial Number : Revenue, Net Income, EBITDA, EPS, DVPS, Free Cash Flow, Total Debt
  • Key Financial Ratio : Gross Margin, EBITDA Margin, Net Margin, ROE, ROA, Price to Book Value (P/BV), Price to Earnings (P/E)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?