bigurb

FAIR P/E BASED ON INTEREST RATES

Just a different way to view S&P 500 valuations versus the standard look of looking at raw PE. Current yield of the 10 Year Bonds are used to calculate a fair value for the SPX.
This is a methodology that Buffett uses to measure value.
Recommend turning off most plots and just plotting PE and/or PE10 percent difference only.
The "slope and intercept" inputs should be left alone unless you recalculate them with updated data.
The "current PE and PE10" inputs can be found here: www.multpl.com/s-p-500-pe-ratio This is a daily estimated value.
The full calculated value is released once per month, and is what Quandl has. Change these numbers if you want today's updated values.
Once you have the study set up the way you want, I recommend saving the defaults (bottom left corner in the settings screen).

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?