joapen

P1 Fundamentals

P1 is because to me, this is a priority 1 indicator, so I have P1 and P2 indicators ordered on the favorite list.

What can you check on the selection pane?
On “period”, you can show the data related to:

  • the fiscal quarters
  • or the fiscal years.

You can select a pack of financial data that I have organized in sections:
  • Revenue & earnings
  • EPS & DPS ( EPS , EPS estimate, DPS and dividend payout ratio )
  • Debt (total debt, total equity and cash & equivalents)
  • Returns (ROE, ROIC , ROA and R&D revenue to ratio)
I recommend to just select one of them, in other case the chart is a mess.

Any feedback on the code is welcome!!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?