Mysteriown

Rise from All Time Low

Mysteriown Uppdaterad   
This very simple script lets you see how much the asset rose from the All Time Low (ATL).

First, the ATL is calculated and plotted. Then, we measure the distance from ATL and current bar close.

Two labels are plotted :
  • ATL label
  • Current close label with rise and rise

It can be useful for penny stocks trading when you want to buy lows but must see how much the price rose last bars to improve entries.

For example, SQBG is actually "only" at x 1.85 from ATL (not an advice in investment) :

If you have ideas to complete or improve this script, let me know in comments ;)
Versionsinformation:
  • Changed layout of ATL from 0 (value) to ATL : value
Versionsinformation:
  • Added the option "No background label"
Versionsinformation:
  • Add a box to tick if you get script error (too much bars back)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?