bullTraderAB

Financial Metrics

bullTraderAB Uppdaterad   
Gives a sneak peak into some of the important financial ratios described below:
1. P/E : price to earnings ratio (Green when P/E<15)
2. PEG: Price to earnings growth ratio (Green when PEG<1)
3. P/S: Price to sales ratio (Green when P/S<2)
4. EV/FCF: Enterprise Value to Free Cashflow ratio
5. OPM: Operating Profit Margin % (Green when OPM>15%)
6. D/E: Debt to equity ratio (Green when D/E<1)
7. ROE: Return on equity % (Green when ROE>15%)
8. Div_Yield: Dividend yield

Disclaimer: All the limits defined are based on the widely accepted general values, but are subjective to particular sector or group of stocks. For example IT stocks command higher valuation than cyclical stocks like metal. So Compare with other stocks of the same sector to reach any conclusion.
Release Notes:
A. Gives a sneak peak into some of the important financial ratios described below: (Hover the mouse cursor over particular Ratio to get more detail)
1. P/E : price to earnings ratio (Green when P/E<15)
2. PEG: Price to earnings growth ratio (Green when PEG<1)
3. P/S: Price to sales ratio (Green when P/S<2)
4. EV/FCF: Enterprise Value to Free Cashflow ratio (Green when EV/FCF<10)
5. OPM: Operating Profit Margin % (Green when OPM>15%)
6. D/E: Debt to equity ratio (Green when D/E<1)
7. ROE: Return on equity % (Green when ROE>15%)
8. Div_Yield: Dividend yield (Green when Div_Yield>2%)
Disclaimer: All the limits defined are based on the widely accepted general values, but are subjective to particular sector or group of stocks. For example IT stocks command higher valuation than cyclical stocks like metal. So Compare with other stocks of the same sector to reach any conclusion. You can change these limits as per your requirement in the settings.

B. Shows Histogram of quarterly Sales and EPS of last 12 Financial Quarters. You can either choose to view Absolute Quarter numbers (FQ) or TTM in settings. Hovering mouse cursor over a bar gives the Value, QOQ growth rate and YOY growth rate. Positive EPS is shown as green bars while as negative EPS is shown as Red bars by default. You can set the colors as per your choice in indicator settings.
Release Notes:
Limit Value of EV/FCF corrected
Release Notes:
1. Important Ratio Price to book value added.
2. Corrected the background color for the negative value of Ratios.
Release Notes:
Date of the latest published quarter added
Date Format
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?