RozaniGhani-RG

Simple Ultimate Oscillator

█  OVERVIEW
This indicator as an educational and showcase the usage of user-defined types (UDT) or objects for Ultimate Oscillator.

█  CREDITS
TradingView

█  FEATURES
1. Color of plot is based on contrast color of chart background.
2. Plot fill of overbought and oversold.
3. Support Multi Timeframe.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?