cyatophilum

Cyatophilum Auto Key Levels

cyatophilum Premium Uppdaterad   
This indicator will automatically plot key horizontal levels.
The script will create a grid from highest to lowest price, dividing this price range into several steps.
It will then loop through each bar and save its cummulative price/ volume into each steps.
The steps with the most significant prices/ volume are finally plotted into key levels.

═════════════════════════════════════════════════════════════════════════


Settings

 • Precision: The number of steps. Increase if you want more precise levels or decrease for bigger areas.
 • Lookback: The number of bars from the past used to calculate the levels.
 • Strength: The amount of lines to show.
 • Use Volume: For volume weighted key levels.
Release Notes:
Removed « lookback » parameter. Instead, the script will automatically adapt to the chart's visible bars.
The key levels default color is now automatically converted to the high contrast color that fits best the chart's background color. You can still change the color to any color in the inputs.

🔥Get the Cyatophilum Indicators today and automate them on Binance! => blockchainfiesta.com/strategies/

I am taking PineScript Commissions ✔
=> blockchainfiesta.com/contact/
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?