UDAY_C_Santhakumar

UCS_TTM - Reversion Bands

Ok, Here we go - Version 1 of TTM Reversion Band goes live.

Link to TTM Reversion Band - www.tradethemarkets....products/item343.cfm

Link to TTM Reversion Band Guide - kb.simplertrading.com/reversion-bands/

John Carters Mastering the trade - www.amazon.com/Maste...niques/dp/0071775145
For the amount of information this has, the price tag is not hefty.

John's RTM Chapter Synopsis - www.tradethemarkets....eversion-to-mean.cfm

What did I modify?

1. Automated the Daily + and Intraday settings. So Switching to intraday will change the setting automatically.

2. Added text callouts for RTM condition
a. John Carter's Indicator
b. Slope Based (my addition).


Future Improvement Planned.

1. Will Convert this into a system based on John's Indicator from TS.

2. Custom Options for Slope and MA setting for Trade filter.

Uday C Santhakumar
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
// Created by UCSgears
// Adopted from TTM Reversion Bands
// Added a little touch


study(title="UCS_TTM - Reversion Bands", shorttitle="UCS_TTM-RTM", overlay=true)

// Defining Timeframe and Parameters
a = isdwm ? 1 : 0
b = isintraday ? 1 : 0

// TTM - Revertion to the Mean Band - INPUTS
z = input(0, title = "Offset")
usesl = input(true, title = "RTM against Slope (UCSgears Addition)", type=bool)
length = a == 1 ? 13 : 25
atrlen = a == 1 ? 13 : 25
mult = a == 1 ? 1.5 : 2.5
range =  tr

// Calculations
ma = ema(close, length)
rangema = ema(range, atrlen)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult

// All Plots
plot(upper, color=purple, title="Upper Channel", offset = z)
plot(ma, color=red, title="Middle Line", offset = z)
plot(lower, color=purple, title="Lower Channel", offset = z)

//Slope Definition
slope = (ma - ma[5])/5

sh = highest(slope, 250)
sl = lowest(slope, 250)
sm = 0 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////(sh+sl)/2

pup = slope > sm ? 1 : 0
ndn = slope < sm ? 1 : 0

plotshape(usesl ? pup : na, style = shape.triangleup, color = green, location = location.bottom, title = "Positive Slope", transp = 0)
plotshape(usesl ? ndn : na, style = shape.triangledown, color = red, location = location.top, title = "Negative Slope", transp = 0)

// Condition for Dots
dota = (high > upper) and (high < upper)[1] ? upper : na
dotb = (low  < lower) and (low  > lower)[1] ? lower : na
dotbsp = pup == 1 ? dotb : na
dotasn = ndn == 1 ? dota : na

plotshape(usesl ? dotasn : dota, style = shape.circle, location = location.abovebar, color = fuchsia, title = "RTM UP", text = "RTM - UP \n SHORT", textcolor = fuchsia, transp = 0)
plotshape(usesl ? dotbsp : dotb, style = shape.circle, location = location.belowbar, color = blue, title = "RTM Down", text = "RTM - DOWN \n LONG", textcolor = blue, transp = 0)