8aLt4

Crypto Spot Market Bot | Backtest

Hello Friends.

This script is only for long positions.

How does the algorithm work ?

  • The Relative Momentum Index
  • Relative Strength İndex
  • Average Directional Movement İndex
  • Momentum


When rsi and adx produce signals in the same direction, the rmi indicator confirms the signal. After the Confirmed Signal, the buy-side transaction is entered , the closed according to the % of profit taking and stoploss specified on the algorithm in the entered transaction.


In the spot market, it is possible to make money even in a down trend

All shared charts run within a 1-hour time frame.


Note : The shared backtest results have been shared as of 9/9/2021 by calculating 50% balance and 2 pyramiding methods in an account of 1000 dollars. Keep in mind that this algorithm will want to try to average down in possible worst-case scenarios. 2% - %3take profit levels will provide consecutive gains in the spot market.

How should the adjustments be made?

Value variables should be made according to formula a and formula b values ​​and backtest results. You can increase the frequency of transactions by lowering the adx and rsi values.


Overview :Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?