alexgrover

Periodic Channel

This indicator try to create a channel by summing a re-scaled and readapted sinusoidal wave form to the price mean.

The length parameter control the speed of the sinusoidal wave form, this parameter is not converted to a sine wave period for allowing a better estimation, higher length's work better but feel free to try shorter periods.

The invert parameter invert the sinusoidal wave.

Each bands represent possible return points, the higher the band the higher the probability.


Inverted sin wave exemple

The performance of the indicator is subjective to the main estimation (blue line), select the parameter that best fit the blue line to the price.

Best ragards

Check out the indicators we are making at luxalgo: www.tradingview.com/u/LuxAlgo/
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?