lokanathkhamari

Consolidated Indicator

lokanathkhamari Pro+ Uppdaterad   
I have attempted to combine all the parameters to decide on the entry and exit points for stocks. The indicator combines
1) EMAs
2)PSAR
3)ATR
The script also attempts to show the risk-reward
Release Notes: Enhance done on showing Risk Rewards. The current closing price is compared against EMA, PSAR and ATR to show the risk with respect to an exit parameter
Release Notes: The current version is updated with the following features:
1) Addition of 52 week price in the comparison component
2) Enabling overlay price chart on the Parameters
Hope this will be useful
Release Notes: -Added 52 weeks high and low band
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?