Aminhd

ATR TREX

Try to visualize TREX method.
-4 types of candle based on TR :
1. Spinning ( Candle < 0.8*ATR )
2. Standard ( 0.8*ATR < Candle < 1.2*ATR )
3. Long bar ( 1.2*ATR < Candle < 2.5*ATR )
4. Spike ( 2.5*ATR < Candle )
ATR length is different base on FRACTAL timeframes.
you can now find what is type of candle as colored ATR.
-Time frames :
1 Min
5 Min
15 Min
1 Hour
4 Hour
1 Day
1 Week
1 Month

I am working on TREX method and this indicator will change and improve . (V1.0)

Br
Amin
Release Notes: Update 2
correcting 24 by 16 for other TimeFrames
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?