SaintsFallen

USDT/USD Premium

Kraken + FTX USDT premium indicator.

Inspired by John J Brown, forked from IAmSatoshi (Migrated to V5 and few changes + more markets coming).
John J Brown: "
USDt premium/discount exist because of conversion fees.

It is a good market indicator:
If USDt>USD, then market is growing and in need of liquidity;
If USDt<USD, then market is shrinking and has excess liquidity."
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?