HamidBox

RSI Signals by HB

RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI)
This is a tool that is widely used
Especially for Overbought and Oversold systems, but I have made some changes in this indicator,

How to use it...!
I have set it as the default setting
- RSI Length: 7
- Overbought: 70
- Oversold: 30
What is unique about this tool?

we can see 3 conditions:
1) RSI Overbought / Oversold with Bullish Engulfing / Bearish Engulfing
2) RSI Overbought / Oversold with Hammer and Shooting Star
3) RSI Overbought / Oversold with 2 Bullish Bars / 2 Bearish Bars
4) RSI Overbought / Oversold with All Patterns at the same time

When the RSI reaches its Oversold line, the code will wait for Bullish Engulfing pattren, when oversold and Bullish engulfing matched, This indicator will generate a buy signal when the condition is met,
and same as for Bear market, When the RSI reaches its Overbought line, the code will wait for Bearish Engulfing pattren, This indicator will generate a sell/exit signal when the condition is met,

2nd condition is that a Hammer candle will be waited for when RSI touches the Overbought line, for Bullish Move
and Shooting Star candle will be waited for when RSI touches the Overbought line, for Bullish Move, for Bearish Move

3rd Condition is also the same as Condition 1 and Condition 2,
When the RSI reaches its Oversold line, the code will wait for 2 Bullish Bars, when oversold and 2 Bullish Bars matched then this indicator will generate a buy signal, and same as for Bear market,
When the RSI reaches its Overbought line, the code will wait for 2 Bearish Bars, when overbought and 2 Bearish Bars matched then this indicator will generate a Sell signal,

4th Condition is that we can use All Conditions at the same time,
- Bullish Engulfing / Bearish Engulfing
- Hammer and Shooting Star
- 2 Bullish Bars / 2 Bearish Bars


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?