jatinder.sodhi

ATR Spike

ALWAYS TRADE THE DIRECTION OF THE TREND
This indicator is useful for 5-minute Bank Nifty intraday trading.
It compares the Open-Close value for a 5-minute bar with the current ATR value.
When a bar has higher than the ATR value then it means that the current bar has a higher Open-Close than the ATR.
This means that after a period of dull action, some action has taken place.
And more action will follow in the direction of the immediate trend.
It signals the start of momentum which I look for as a intraday trader.

Feel free to experiment and change values as it suits you.
I use it on Bank Nifty only on 5 minute timeframe with 14 period ATR.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?