RozaniGhani-RG

Harmonic Pattern Table Inputs

█  OVERVIEW
This indicator was intended as educational purpose only based on Harmonic Pattern Table (Source Code).
Some user have different ratios in mind, thus I add input to allow user to change those ratios.

█  CREDITS
Scott M Carney, Trading Volume 3: Reaction vs. Reversal

█  CREDITS
1. List Harmonic Patterns.
2. Font size small for mobile app and font size normal for desktop.
3. Font color does automatically change follow dark / light chart theme.
4. Inputs to change ratio values.

█  USAGE / EXAMPLES

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?