KioseffTrading

Sync Frame (MTF Charts) [Kioseff Trading]

KioseffTrading Wizard Uppdaterad   
Hello!

This indicator "Sync Frame" displays various lower timeframe charts for the asset on your screen!

  • 5 lower timeframe candle charts shown
  • Timeframes auto-calculated using the new timeframe.from_seconds() function
  • Heikin-Ashi candles available
  • Baseline chart type available
  • Dynamic Scaling for ease of use
  • User customizable timeframes

Simple script (:


The image above shows the baseline chart type.


Time image above shows a traditional candlestick chart.


The image above shows a hekin-ashi chart.


The image above shows the indicator when nearly zoomed in as much as possible. The lower timeframe charts adjust to my chart positioning.


The image above shows my screen fully zoomed out; the lower timeframe charts adjust in both height and width to accommodate my chart positioning!

Thank you for checking this out (:Versionsinformation:
Fixed a few bugs!

Thank you @Bjorgum for noticing them!
Versionsinformation:
Bug fix: timeframe 4 is now independent of timeframe 5.

Thank you @Mindspirit for noticing it :D

•Access to Next-Gen Optimization Tools: www.kiosefftrading.com

•Discord Server: discord.gg/3cKVU28Z9Z
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?