veryfid

ATR Stop Loss Finder

veryfid Uppdaterad   
This Indicator uses Average True Range (ATR) to determine a safe place to put stop losses to avoid being stop hunted or stopped out of a trade due to a tight stop loss. Default multiplier setting is 1.5. For a more conservative stop loss use 2 and for a tighter stop loss use 1. ATR and stop loss prices are displayed in table at bottom of screen. Use high(red) for shorts and low(teal) for longs.
Versionsinformation:
Minor update: Line colors can now be changed.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?