meomeo105

Calculate target by Range [Wyckoff,PnF]

meomeo105 Uppdaterad   
First of all, I would like to thank the author @LonesomeTheBlue.
This indicator developed on the source code "Point and Figure (PnF)" by author @LonesomeTheBlue.
This indicator calculate the range (Cause) of Phase accumulation or distribution to calculate the taget (Effect) based on the Wyckoff Method.
Formula for calculate move value target : Col * BoxSize * Reversal
Col -> Number of Column (PnF) in the range (Cause)
BoxSize -> Value in one Box (PnF)
Reversal -> Reversal (PnF)
Versionsinformation:
.
Versionsinformation:
Fix bug
Versionsinformation:
Do not use the "Point and Figure ( PnF )" calculation algorithm by author @LonesomeTheBlue.
Instead, I use TradingView's "Point and Figure ( PnF )" calculation algorithm directly.
Helps increase accuracy and synchronization with tradingview more.
Versionsinformation:
fix bug
Versionsinformation:
Change default Reversal to 1
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?