sbtnc

Previous Day Week Highs & Lows

sbtnc Uppdaterad   
This script plots the previous n day and week highs and lows (previous two days and previous week by default).

Here are some additional info about the script behavior:
  • Plots highs and/or lows
  • Plots for days and/or weeks
  • Day highs and lows are shown only on intraday timeframes
  • Week highs and lows are shown only on timeframes < weekly
Versionsinformation:
  • Add previous month(s) high(s) and low(s)
  • Minor fixes and improvements
Versionsinformation:
v3.0

The update brings a complete rewrite of the indicator from plots to lines. This implementation allows the introduction of two new optional improvements:

  • Enable projecting the lines on the right side
  • Highlight the recency of highs and lows

👨‍💻 Pine Script developer for hire

⭐️ Listed as "Trusted Pine Programmer"

🔒 Premium indicators: sbtnc.gumroad.com

☕️ Support me: buymeacoffee.com/sbtnc
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?