derMatzeImNetz

Matze AbsRoc Level to Mean-Reverting

derMatzeImNetz Uppdaterad   
This Indicator shows the Absolute Rate of Change in correlation to its Moving Average.
Values over 3 (gray dotted line) can savely be considered as a breakout; values over 4.5 got a high mean-reverting chance (red dotted line).

This Indicator can be used in all timeframes, however, i recommend to use it <30m, when you want search for meaningful Mean-Reverting Signals.

Please like, share and subscribe. With your love, im encouraged to write and publish more Indicators.
Versionsinformation:
make the Indicator Levels generic
Versionsinformation:
Drawing negative Threshhold-Lines, hence Mean-Reversion can happen in both directions
Versionsinformation:
Better plotting
Versionsinformation:
Visual updates
Versionsinformation:
small tweaks

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?