Rate of Change (ROC)

Indikatorn Rate of Change (ROC) är en momentoscillator. Den beräknar procentuell prisförändring mellan perioder. ROC tar nuvarande pris och jämför det till ett pris "n" perioder (användardefinierat) sedan. Det beräknade värdet ritas sedan och fluktuerar över och under en nolllinjen. En teknisk analytiker kan använda förändringshastigheten (ROC) för trendidentifiering och identifiera överköpta och översålda förhållanden.
 
Läs mer om Rate of Change.
Visa fler skript
1
23
...
7
1
2
...
7