drother

Entry Alert Bot

drother Uppdaterad   
This bot is SIMPLY to trigger an external webhook. You simply enter you take profit, entry, and stop loss %, and it will auto-populate the variables listed to the calculated values. That is all this script does. It does draw the trade on the chart for you. If you want a long, and price crosses up over you entry it will trigger the webhook. If you want a short and price crosses below your entry, it will trigger the webhook.
Versionsinformation:
cleaned up debug code
Versionsinformation:
Added alert frequency option
Versionsinformation:
#leverage# - This variable is the configured leverage
#symbol# - This is the symbol. I have it removing ".P" at the end of the symbol for Bybit
#tpfull# - Take profit price
#stoploss# - Percentage price movement for stoploss
#margintype# - Outputs a 1 if you want to use % of margin available in your account, and a 2 if you want to use a static amount of margin
#margin# - The percentage or static amount configured
Versionsinformation:
Now calculates long/short whether or not take profit is above or below entry.
Versionsinformation:
Added #stoplosspercent# to the placeholders
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?