robertsullivan1956

True Range/Expected Move

robertsullivan1956 Uppdaterad   
This indicator plots the ratio of True Range/Expected Move of SPX. True Range is simple the high-low range of any period. Expected move is the amount that SPX is predicted to increase or decrease from its current price based on the current level of implied volatility. There are several choices of volatility indexes to choose from. The shift in color from red to green is set by default to 1 but can be adjusted in the settings.

Red bars indicate the true range was below the expected move and green bars indicate it was above. Because markets tend to overprice volatility it is expected that there would be more red bars than green. If you sell SPX or SPY option premium red days tend to be successful while green days tend to get stopped out. On a 1D chart it is interesting to look at the clusters of bar colors.
Versionsinformation:
Fixed the auto-range issue.
Versionsinformation:
Added VIX1D to the list of volatility indexes.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?