Powerscooter

BTC ETF Volumes

Powerscooter Uppdaterad   
Volume
This script plots the trading volume of all BTC spot ETFs as well as the aggregate volume. Works on any chart and any timeframe.

Indicators
The volume of every ETF is plotted in a different color, with the total column adding up to the aggregate volume.

If you have price and indicator labels enabled you will also see individual ETF volume on your price scale on the right hand side.

If more BTC ETFs get launched I will add them.
Versionsinformation:
Tidied up the script.
Made display settings a variable for people who want to fork.
Versionsinformation:
Now also portraits volume during after-hours and pre-market!
Versionsinformation:
Now correctly shows a gap on non-trading days but still displays after-hours and pre-market for intraday timeframes.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?