millerrh

RM Timeframe Continuity

millerrh Uppdaterad   
This indicator plots a table off to the right of the chart to help with determining timeframe continuity. Per the Strat, a great edge is only taking trades where full timeframe continuity is in place (i.e. if you are going long, make sure other timeframes are also green).

In this script:
  • Green candles have green colored boxes, red candles have red colored boxes.
  • Inside bars are represented by a circle - ⬤
  • Outside bars are represented by a tall rectangle - ▮
  • 2-up bars are indicated by an up arrow - ▲
  • 2-down bars are indicated by a down arrow - ▼

User defined options:
  • Pick any timeframe for the 4 boxes
  • Choose whether to plot the highs/lows of the larger timeframe candles as horizontal rays on your chart (along with the associated colors)
Versionsinformation:
Fixing a bug with the glyphs of the 4th box.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?