LazyBear

Indicator: Volatility Quality Index [VQI]

Volatility Quality Index (VQI), by Thomas Stridsman, points out the difference between bad and good volatility in order to identify better trade opportunities in the market.

This plots 3 lines:
- Red line is the VQI (actually, sum of VQI).
- Green line is the 9-period SMA of sum_of_VQI.
- Orange line is the 200-period SMA of sum_of_VQI.

Stridsman suggested to buy when VQI has increased in the previous 10 bars (use the SMAs) and sell when it has decreased in the previous 10 bars. IMO, use this with your other indicators as a confirmation signal.

More info: www.3pips.com/volati...ty-quality-index-vq/

To use this indicator in your charts, click on "Share" button (top right on the chart). Click on "Make it mine" button on the dialog that pops up. Now, you will have a copy of this chart with the indicator's source code in it. Click on "{}" to open the source code of VQI_LB and save it to your custom scripts section.

List of my free indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: blog.tradingview.com/?p=970
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//
// @author LazyBear
// @credits Thomas Stridsman - http://www.3pips.com/volatility-quality-index-vq/
// If you use this code in its original/modified form, do drop me a note. 
//
study("Volatility Quality Index [LazyBear]", shorttitle="VQI_LB")
length_slow=input(9, title="Fast EMA Length")
length_fast=input(200, title="Slow EMA Length")
vqi_t=iff((tr != 0) and ((high - low) != 0) ,(((close-close[1])/tr)+((close-open)/(high-low)))*0.5,nz(vqi_t[1]))
vqi = abs(vqi_t) * ((close - close[1] + (close - open)) * 0.5)
vqi_sum=cum(vqi)
plot(vqi_sum, color=red, linewidth=2)
plot(sma(vqi_sum,length_slow), color=green, linewidth=2)
plot(sma(vqi_sum,length_fast),color=orange, linewidth=2)