Chill00r

TT Killzones

Chill00r Uppdaterad   
This indicator plots the 3 main trading zones : Asia, London, New York
Its is also possible to use a different color for the "High Trading Volume" timezone. It can be adjusted. Default is the overlapping time of London and New York Killzone

It also plots the CME open / close

This indocator can be used as example / copy for your own project!

Have fun!
Versionsinformation:
Fix Typo
Versionsinformation:
Fix CME

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?