sherwind

SD - Average Daily Range - Daily Weekly Monthly Yearly

sherwind Pro+ Uppdaterad   
Average Daily Range ('ADR') Indicator for TradingView

This script is based on the "Best 'ADR' Indicator for MT4" described at https://www.fxdayjob.com/best-adr-indica...

Inputs:

 • Number of 'ADR' Back - Set the number of calendar days back to plot historical 'ADR'. The default value is 7.
  Non-trading days are not taken into account.
  A value of 7, for example, would display only 5 'ADR' for a 24x5 market.
 • Number of 'AWR' Back - Set the number of calendar weeks back to plot historical 'AWR'. The default value is 0.
 • Number of 'AMR' Back - Set the number of calendar months back to plot historical 'AMR'. The default value is 0.
 • Number of 'AYR' Back - Set the number of calendar years back to plot historical 'AYR'. The default value is 0.
 • 'ADR' Length parameter - Set the length parameter of 'ADR'. The default value is 1.
 • 'WDR' Length parameter - Set the length parameter of 'AWR'. The default value is 1.
 • 'MDR' Length parameter - Set the length parameter of 'AMR'. The default value is 1.
 • 'YDR' Length parameter - Set the length parameter of 'AYR'. The default value is 1.

See also:

- https://www.fxdayjob.com/best-adr-indica...
- http://pivotboss.com/2012/07/05/find-the...
- https://www.jarrattdavis.com/average-dai...
Release Notes: Fix the incorrect ADR math which manifests when length parameter > 1. Thanks to @PierreAbdulahad for spotting and reporting it!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?