Shauryam_or

Orb breakout

Buy condition =>ORB range 9:20-9:25. On 5 min TF if candle breaks high and next candle break high of that candle. buy signal when third candle breaks high of 2nd candle

Sell condition=>ORB range 9:20-9:25. On 5 min TF if candle breaks low and next candle break low of that candle. sell signal when third candle breaks low of 2nd candle

this indicator is extended version of my previous indicator i got a comment request from @RISHISAKHARE to devlope indicator based on above mention rule ....

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?