dharmatech

SPX Fair Value Bands WSHOSHO

dharmatech Uppdaterad   
This is a variation of the SPX Fair Value Bands indicator which uses WSHOSHO instead of WALCL.

WSHOSHO only includes the 'Securities Held Outright' portion of the Fed balance sheet. This effectively eliminates the portions related to BTFP (Bank Term Funding Program).
Versionsinformation:
Raise the lower band.

Instead of -300, use -200.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?