mdenson

Double RSI Filter

I've seen several youtubers using 2 RSI's on top of one another to filter trades for their strategies. I figured I would just code it up as an all-in-one indicator for people who have the basic package. This way they have an extra slot for another indicator if they need one and also for convenience.

Longs only when RSI 1 is above RSI 2 and shorts only when opposite. The arrows show where crosses of the RSI's occur.

Let me know if there is something else like this where it would just be very convenient to have 2 indicators on one window or other such things and I'll see if I can do something for you guys in my spare time. I'm just an amateur coder, but learning as I do more of these for people.

Thank you!

Hope this helps someone! :)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?